Що таке конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями. 

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 


Відповідальність за приховування конфлікту інтересів: 


Дисциплінарна відповідальність за неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів; 
Цивільно-правова відповідальність за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 
Адміністративна відповідальність за неповідомлення особою, у встановлених законом випадках та порядку, про наявність у неї реального конфлікту інтересів (загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності визначається КУпАП); 
Кримінальна відповідальність у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття правомірних або неправомірних рішень, а також, до вчинення правомірних чи неправомірних діянь. Вони можуть розглядатися з точки зору наявності ознак таких корупційних злочинів як: «Зловживання службовим становищем»(стаття 364 Кримінального кодексу України), «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»(стаття 368 Кримінального кодексу України) тощо, а не лише як «конфлікт інтересів». 
Створено на основі Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.